Miklouš, Bjelovarsko-bilogorska županija

Kulturno Umjetničko Društvo "Sloga"

Kulturno umjetničko društvo "Sloga" Miklouš, obnovilo je svoj rad kao Društvo koje njeguje izvorni folklor sela Miklouša i Moslavine 1974. godine. Od tada intenzivno nastupa na najuglednijim smotrama folklora u Hrvatskoj.
graydots

Međunarodna smotra folklora u Zagrebu, Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi, smotre folklora Bjelovarsko bilogorske županije i ostale pozivne smotre i gostovanja.

O društvu

Svoju baštinu predstavili su i u Češkoj, Mađarskoj i Sloveniji.
Od 1974. godine “Sloga” svake godine organizira kulturno tradicijski događaj “Zapovijed pod lipom”. U sklopu programa, kroz nekoliko dana članovi KUD-a ugošćuju folklorne skupine iz svih dijelova Hrvatske koji se predstavljaju s pjesmama i plesovima kraja iz kojeg dolaze. U posljednjih nekoliko godina, program “Zapovijedi pod lipom” odvija se tijekom tri dana, a to je u pravilu drugi vikend u mjesecu srpnju. Svrha programa je, ne samo ugostiti kulturno umjetnička društva, plesati i pjevati, već obogatiti sadržaj i drugim važnim temama, a koje su usko vezane za djelatnost KUD-a. Obično se radi o radionicama uređivanje tradicijskih frizura, ispravno odijevanje različitih varijanti narodnih nošnji, predavanja o osnovama te posebnostima stilova izvornog pučkog pjevanja, etno izložbe (uređivanje etno sobe), predstavljanje knjiga, nosača zvuka, izložba fotografija itd….

Sve aktivnosti temelje se na suradnji koju ovo Društvo njeguje s institucijama kao što su: Ministarstvo kulture, Hrvatski sabor kulture, Kulturni centar Travno- Posudionica i radionica narodnih nošnji Zagreb, Institut za etnologiju i folkloristiku, muzeji, turističke zajednice i slično.

Godine 2008. “Zapovijed pod lipom” prema propozicijama i natječaju Hrvatske turističke zajednice uvrštena je među prvih 10 kandidata za izbor “destinacije izvrsnosti” po pitanju nematerijalne kulturne baštine.

Osim što pjevaju i plešu, članovi KUD-a “Sloga” puno rade na obnavljanju imovine, pa se tako mogu pohvaliti s činjenicom da su ponosni vlasnici lijepog broja narodnih nošnji koje su pribavili u suradnji s Posudionicom i radionicom narodnih nošnji Zagreb, ili i otkupili od sumještana.

KUD “Sloga” Miklouš dobitnik je priznanja Grada Čazma za doprinos u kulturi, a isto priznanje dobio je i Ženski vokalni sastav ovog KUD-a koji je 2014. godine na Državnoj smotri vokalnih sastava osvojio prvo mjesto u kategoriji izvorne pučke pjesme.

Godine 2013. godine izdali su nosač zvuka “Izašla je sjajna zvijezda”. U 2016. godini, kao suradnici, posvetili su se pripremi materijala i notnih zapisa koji su objavljeni u knjizi “Ti prolaziš svojim putem starim” – Čuvari hrvatskih tradicijskih pjesama i napjeva bijele Moslavine, na kojoj su radili na poziv skupine urednika.

“Zapovijed pod lipom”, 2018. godine dobitnik je nacionalne godišnje nagrade Simply the Best u kategoriji Očuvanje tradicijskih lokalnih običaja – kontinentalna Hrvatska. Iste je godine upisana u Registar nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske, Preventivno zaštićena lista.

Ovo je posebno važno za “Slogu”, obzirom da se radi o jedinstvenom prikazu jednog isječka iz života žitelja ovog kraja.

KUD “Sloga” Miklouš snimilo je i nekoliko televizijskih emisija vezanih za običaje sela Miklouša. Obzirom na vrlo mali broj stanovnika mjesta iz kojeg KUD dolazi (Mjesni odbor Miklouš obuhvaća 5 sela, odnosno 400 stanovnika) najviše ih veseli održavanje rada KUD-a i to što su njihovi mladi članovi u svoja srca ugradili ljubav i poštovanje prema starijim članovima, zavičaju, pjesmi i plesovima kraja iz kojeg dolaze.

Specifičnost

ZAPOVIJED POD LIPOM je prikaz jednog dijela života odnosno, isječak iz načina života ljudi u Mikloušu u vrijeme kada nije bilo električne energije i telefona, a poštu je donosio i dijelio seoski starješina. Danas kad izvode “Zapovijed” pridržavaju se dokumenta čiji su vlasnici, sastavljenog od strane tadašnjeg seoskog starješine rođenog 1901. godine koji je na toj dužnosti bio prije i neposredno po završetku drugog svjetskog rada.

Prema riječima najstarijih žitelja sela Miklouša priča kreće ovako – u Mikloušu je bio seoski starješina (osoba koja je uživala osobiti ugled među seljanima i koji je bio naročito cijenjen zbog svojih moralnih ili nekih drugih kvaliteta) kojeg su seljani birali na određeni rok (ne zna se točno dali na dvije ili četiri godine) u kojem bi dakle starješina brinuo o selu u smislu da seljani budu dobro i točno obaviješteni o svim događajima, svim obvezama propisanim od strane tadašnjih općinskih čelnika odnosno da se pridržavaju i izvršavaju sve što je u proglasu tadašnjeg Poglavarstva zadano.

U ovom poslu pomagali su mu tzv. “patrolci”, osobe, u pravilu muškarci koji su bili određeni za ovu dužnost u proglasu pročitanom prethodnu nedjelju na “Zapovijedi”, uvijek po dvojica koji su dakle u dan koji im je bio određen “patrolirali” selom i pazili ukoliko se dogodi nešto što domaćini sami ne mogu riješiti (požar, neka nesreća u polju, šumi i sl.), žurno bi o tome obavijestili starješinu koji bi obavještavao žandare i osigurao mjesto događanja do njihova dolaska.

Na kraju svakog radnog tjedna bez obzira na vremenske uvjete, seoski starješina odlazio bi u općinsko poglavarstvo i tamo preuzeo sve obavijesti pristigle tijekom tjedna a odnose se na područje Miklouša. Radilo se o obavijestima raznih naravi: poziv za sud, porezna uprava – poziv na javnu dražbu zbog neplaćenog poreza, obaveza cijepljenja pasa, obavijest o mjestu i vremenu održavanja sajma te na kraju obavezna pošta koju je trebalo podijeliti mještanima. Sve te obavijesti starješina bi prepisao na poseban papir i nedjeljom pročitao mještanima.

Ukoliko bi starješina tijekom tjedna primio obavijest od strane poglavarstva da je nešto iznimno hitno, preuzeo bi obavijest i putem “patrolaca” obavijestio mještane.

Naziv “Zapovijed” proizlazi iz same naravi proglasa jer sve te obavijesti bile su više zapovjedne naravi, njima se naređivalo mještanima da nešto moraju izvršiti odnosno obaviti do određenog roka, a ukoliko to ne učine biti će kažnjeni (iz priloga je vidljivo i na koji pravni propis se vlasti pozivaju).

Zapovijed se održavala svaku nedjelju nakon svete mise. Po priči najstarijeg člana KUD-a, trubača, djeda Miška, nakon što bi misa završila, mještani bi otišli svojim kućama i presvukli se iz svečane u radne nošnje, nakon toga slijedi ručak tzv.”južna” i s nestrpljivošću se iščekivala “Zapovijed”.
Seoski starješina osim što je pripremio tekst proglasa odnosno zapovijedi, ponio je sa sobom i rog u kojeg je trubio kako bi ga svi mještani čuli i okupili se, a okupljalo se u centralnom dijelu sela, pred crkvom, pod lipom. Starješina koji nije znao ili nije mogao trubiti u rog poveo je sa sobom osobu koja je bila vješta u tome i otuda zapravo potječu korijeni trubača odnosno dvije osobe koje se pojavljuju pri čitanju “Zapovijedi” (trubač i seoski starješina).

Na “Zapovijed” su mještani dolazili u radnim nošnjama, a djevojke bi se ipak malo bolje uredile jer na kraju svakog čitanja proglasa – “zapovijedi”, starješina kaže kako je starijima vrijeme da pođu “s kravama na pašu”, a momci i djevojke neka nastave pjevati i plesati do iznemoglosti”.

Tekst Zapovijedi pisan je govorom i narječjem kojim su tada govorili stanovnici Miklouša i po tome smatramo osobito vrijednim dokument jer je iz njega vidljiv upravo govor karakterističan za ovo mjesto. Budući se čitanje “zapovijedi” provodilo prije 1900. godine, po svom karakteru podsjeća na vojne zapovijedi, ukorijenjeno je u zajednici te se od posljednjeg čitanja za koje je već rečeno da je održano između 1950.-1955. nastoji održati u Mikloušu iz razloga očuvanja i prenošenja na nove, mlade ljude kako bi se stekao osjećaj pripadnosti i jedinstvene tradicije ovog mjesta. Ono što se već uvelike uspjelo je činjenica da KUD Sloga od 1974. godine kontinuirano izvodi i prikazuje “Zapovijed” na autentičnoj lokaciji sa svim svojim članovima.

O selu Miklouš

Gornji Miklouš je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Čazme, Bjelovarsko-bilogorska županija. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 114 stanovnika te 38 obiteljskih kućanstava. Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 96 stanovnika.

Donji Miklouš je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Čazme, Bjelovarsko-bilogorska županija. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 261 stanovnika, te 94 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 196 stanovnika.

Autori: Marko Gracin i Slavica Mrkić Modrić

error: Sadržaj je zaštićen.