Vrlika, Splitsko-dalmatinska županija

Kulturno Umjetnička Udruga ‌"Milan‌ ‌begovi‌ć‌"‌ ‌

Onovano‌ ‌1964‌. društvo‌ ‌djelovalo je‌ ‌pod‌ ‌imenom‌ ‌KUD‌ ‌"Gradina".‌ Pod‌ ‌vodstvom‌ ‌Stipe‌ ‌Jakelića‌ ‌te‌ ‌nakon‌ ‌njega‌ ‌Bože‌ ‌Žeravice‌ ‌KUD‌ ‌"Gradina"‌ ‌sudjeluje‌ ‌na‌ ‌mnogobrojnim‌ lokalnim‌ ‌i‌ ‌regionalnim‌ ‌nastupima‌ ‌čime‌ ‌su‌ ‌‌potvrdili‌ ‌svoju‌ ‌kvalitetu‌ ‌te‌ ‌dobili‌ ‌brojna‌ ‌priznanja‌ ‌za‌ ‌očuvanje‌ ‌narodne‌ ‌baštine.‌ ‌
graydots

Godine‌ ‌1982‌. ‌KUD‌ ‌"Gradina"‌ ‌mijenja‌ ‌naziv‌ ‌u‌ ‌Kulturno‌ ‌umjetnička‌ ‌udruga‌ ‌"Milan‌ ‌Begović"‌ ‌Vrlika‌ ‌koja‌ ‌uz‌ vodstvo‌ ‌Stipe‌ ‌Romića,‌ ‌Ozrena‌ ‌Milkovića‌ ‌te‌ ‌trenutnog‌ ‌vodstva‌ ‌djeluje‌ ‌i‌ ‌danas.‌ ‌

O društvu

Devedesetih‌ ‌godina‌ ‌20.‌ ‌stoljeća‌ ‌tijekom‌ ‌Domovinskog‌ ‌rata‌ ‌udruga‌ ‌je‌ ‌djelovala‌ ‌u‌ ‌progonstvu.‌ ‌Svojim‌ nastupima‌ ‌širili‌ ‌su‌ ‌optimizam‌ ‌i‌ ‌nadu‌ ‌u‌ ‌skori‌ ‌povratak‌ ‌u‌ ‌rodni‌ ‌kraj‌ ‌te‌ ‌dokazivali‌ ‌da‌ ‌su‌ ‌tradicija‌ ‌i‌ ‌kultura‌ ‌bili‌ ‌oduvijek‌ ‌važni‌ ‌za‌ ‌očuvanje‌ ‌naše‌ ‌samobitnosti‌ ‌u‌ ‌čemu‌ ‌nas‌ ‌ni‌ ‌ratna‌ ‌stradanja‌ ‌nisu‌ ‌mogla‌ ‌uništiti.‌ ‌Vrijedne‌ ‌ruke‌ naših‌ ‌baka‌ ‌i‌ ‌mama‌‌,‌ ‌i‌ ‌velika‌ ‌želja‌ ‌i‌ ‌ljubav‌ ‌prema‌ ‌rodnom‌ ‌kraju‌ ‌obnovile‌ ‌su‌ ‌našu‌ ‌kulturnu‌ ‌baštinu‌ ‌koja‌ ‌je‌ ‌tijekom‌ ‌rata‌ ‌otuđena‌ ‌od‌ ‌strane‌ ‌agresora‌!‌ ‌Gorak‌ ‌je‌ ‌i‌ ‌tužan‌ ‌prognanički‌ ‌kruh‌!‌ ‌
Sjećanje‌ ‌na‌ ‌rodni‌ ‌zavičaj‌ ‌unosilo‌ ‌je‌ ‌četiri ‌godine‌ ‌bol‌ ‌koju‌ ‌nije‌ ‌mogla‌ ‌izbrisati‌ ‌udobnost‌ ‌hotela,‌ ‌ljepota‌ ‌primorski‌ prostora,‌ ‌niti‌ ‌šetnje‌ ‌uz‌ ‌plavetnilo‌ ‌mora.‌

‌Odjeci‌ ‌grmljavine‌ ‌neprijateljski‌ ‌topova‌ ‌zaogorčavali‌ ‌su‌ ‌svakodnevnicu.‌ Sudjelovanje‌ ‌u‌ ‌KUU‌ ‌”Milan‌ ‌Begović”‌ ‌pomoglo‌ ‌je‌ ‌zaboravljanju‌ ‌tuge.‌ ‌Kola,‌ ‌pjevanje,‌ ‌glumački‌ ‌nastupi‌ ublažavali‌ ‌su‌ ‌nostalgiju…‌ ‌ ‌

“Hvala‌ ‌Tebi‌ ‌lipi‌ ‌grade‌ ‌Splite‌ ‌ ‌
‌Ali‌ ‌ja‌ ‌sam‌ ‌iz‌ ‌Vrlike‌ ‌dite‌”‌ ‌

Želja‌ ‌za‌ ‌rodnim‌ ‌krajem‌ ‌bila‌ ‌je‌ ‌veća‌ ‌od‌ ‌plavetnila‌ ‌mora‌ ‌i‌ ‌šetnji‌ ‌po‌ ‌rivi.‌ ‌Te‌ ‌iste‌ ‌želje‌ ‌su‌ ‌nam‌ ‌se‌ ‌ostvarile‌ ‌5.‌ ‌kolovoza1995‌. ‌godine‌ ‌kad‌ ‌je‌ ‌Vrlika‌ ‌oslobođena‌ ‌od‌ ‌agresora‌‌.‌ ‌Povratak‌ ‌u‌ ‌rodni‌ ‌kraj‌ ‌pobudio‌ ‌je‌ ‌u‌ ‌nama‌ ‌još‌ ‌veću‌ ‌želju‌ ‌i‌ ‌ljubav‌ ‌prema‌ ‌očuvanju‌ ‌naših ‌običaja.

Kroz‌ ‌svoju‌ ‌povijest‌ ‌KUU‌ ‌”Milan‌ ‌Begović”‌ ‌nastupio‌ ‌je‌ ‌na‌ ‌mnogobrojnim‌ ‌međunarodnim‌ ‌i‌ ‌regionalnim‌ nastupima:‌ ‌Mađarska,‌ ‌Njemačka,‌ ‌Poljska,‌ ‌Češka,‌ ‌Austrija,‌ ‌Slovenija‌,‌ ‌BiH‌ (inozemni nastupi), potom diljem Hrvatske – Đakovački‌ ‌vezovi,‌ ‌Vinkovačke‌ ‌jeseni,‌ ‌Smotre‌ ‌folklora‌ ‌u‌ ‌Zagrebu,‌ ‌Splitu,‌ ‌Metkoviću,‌ ‌Velikoj‌ ‌Gorici,‌ Seoska‌ ‌olimpijada‌ ‌Brođanci,‌ ‌Brodsko‌ ‌kolo,‌ ‌doček‌ ‌Pape‌ ‌Ivana‌ ‌Pavla‌ ‌II,‌ ‌Splitsko‌ ‌ljeto,‌ ‌Organizacija‌ Vrličkog‌ ‌ljeta‌ ‌i‌ ‌opere‌ ‌”Ero‌ ‌s‌ ‌onoga‌ ‌svijeta”.‌..
Izdvajamo nastup na 3. festivalu Ojkavice u Miljevcima 2013. godine na kojem su pjevači‌ ‌Udruge‌ ‌osvojili‌ ‌prvo‌ ‌mjesto,‌ ‌pa 2018.‌ ‌godine‌ ‌nastup‌ ‌na‌ ‌‌29.‌ ‌Rassenga‌ ‌Internazionale‌ ‌del‌ ‌Folklore‌ ‌a‌ ‌Traviso‌‌ (festival‌ ‌u‌ ‌Italiji) i 2019.‌ ‌godine‌ ‌‌LAUKSNOS‌ ‌International‌ ‌Intangible‌ ‌Cultural‌ ‌Heritage‌ ‌Festival‌‌ ‌u‌ ‌Litvi‌.

Specifičnost

NIJEMO KOLO ‌s‌ ‌područja‌ ‌Dalmatinske‌ ‌zagore‌ ‌jedinstveno‌ ‌je‌ ‌po‌ ‌načinu‌ ‌izvođenja.‌ ‌

Bez‌ ‌glazbene‌ pratnje‌ ‌iIi‌ ‌neovisno‌ ‌o‌ ‌njoj,‌ ‌kad‌ ‌ona‌ ‌postoji‌ ‌(svirka‌ ‌u‌ ‌tradicijski‌ ‌instrument‌ ‌diple,‌ ‌mijeh,‌ ‌ili‌ ‌specifičan‌ način‌ ‌pjevanja‌ ‌u‌ ‌malim‌ ‌skupinama‌ ‌potresanjem‌ ‌glasa‌ ‌-‌ ‌ojkanje),‌ ‌jedino‌ ‌se‌ ‌na‌ ‌području‌ ‌Dalmatinske‌ ‌zagore‌ ‌izvodi‌ ‌u‌ ‌kolu‌ ‌koje‌ ‌se‌ ‌povremeno‌ ‌razbija‌ ‌u‌ ‌parove‌ ‌iIi‌ ‌se‌ ‌tijekom‌ ‌cijeloga‌ ‌plesa‌ ‌izvodi‌ ‌u‌ ‌parovima‌ koji‌ ‌se‌ ‌kreću‌ ‌po‌ ‌krugu‌ ‌iIi‌ ‌slobodno‌ ‌po‌ ‌plesnom‌ ‌prostoru.‌ ‌

U‌ ‌nijemom‌ ‌kolu‌ ‌svaki‌ ‌plesač‌ ‌izvodi‌ ‌svoj‌ ‌korak,‌ ‌poskakujući‌ ‌u‌ ‌zatvorenom‌ ‌kolu‌ ‌iIi‌ ‌hvatajući‌ ‌se‌ ‌u‌ ‌par,‌ ‌šećući‌ ‌neko‌ ‌vrijeme‌ ‌i‌ ‌vodeći‌ ‌svoje‌ ‌partnerice,‌ ‌po‌ ‌jednu‌ ‌iIi‌ ‌dvije,‌ ‌da‌ ‌ih‌ ‌svi‌ ‌prisutni‌ ‌mogu‌ ‌dobro‌ pogledati.‌ ‌Zatim‌ ‌opet‌ ‌snažno‌ ‌poskakujući‌ ‌s‌ ‌jedne‌ ‌noge‌ ‌na‌ ‌drugu,‌ ‌povlači‌ ‌istovremeno‌ ‌partnerice,‌ isprobavajući‌ ‌javno‌ ‌njihovu‌ ‌vještinu,‌ ‌naizgled‌ ‌bez‌ ‌određenih‌ ‌pravila,‌ ‌spontano,‌ ‌ovisno‌ ‌o‌ ‌raspoloženju‌ ‌i‌ ‌trenutnoj‌ ‌želji‌ ‌za‌ ‌isticanjem‌ ‌pred‌ ‌drugima‌ ‌ili‌ ‌želji‌ ‌za‌ ‌zajedničkirn‌ ‌snažnim‌ ‌i‌ ‌impresivnirn‌ ‌kretanjem‌ kola‌ ‌kad‌ ‌se‌ ‌hvata‌ ‌s‌ ‌ostalima‌ ‌u‌ ‌to‌ ‌”šuplje‌ ‌kolo”.‌ ‌

U‌ ‌studenom‌ ‌2011.‌ ‌UNESCO‌ ‌je‌ ‌uvrstio‌ ‌nijemo‌ ‌kolo‌ ‌u‌ ‌svoj‌ ‌popis‌ ‌nematerijalne‌ ‌kulturne‌ ‌baštine‌ ‌čovječanstva.‌ ‌

OJKANJE, ojkavica glazbeni je izričaj s područja dinarskog kulturnog areala pjeva se na prostoru Dalmatinskog zaleđa te u Ravnim Kotarima, Bukovici, Podvelebitskom kraju, Lici, Kordunu i na karlovačkom području. Na ovom prostoru rasprostranjeni su oblici ojkanja različitog intenziteta.

Ojkavica pripada najstarijem sloju glazbenog izričaja na hrvatskim prostorima. Za ojkanje je karakteristično potresanje glasom, posebnim načinom pjevanja “iz grla”. Ojkavicu izvodi jedan pjevač sam ili uz pratnju drugog glasa koji u trenutku potresanja leži na duljem pratećem tonu. Dvoglasno ojkanje, ojkavica pjeva se na prostoru između rijeke Krke i Cetine, u Vrlici, Kijevu, drniškom i šibenskom zaleđu.

Ovaj način pjevanja donedavno je služio ljudima kao način svakodnevne komunikacije prilikom obavljanja raznih poslova ili putovanja konjskim karavanama, zabavama u dugim noćima uz komin (ognjište) te kao razbibriga čobana prilikom čuvanja blaga, tj. stoke. Danas ojkavicu izvode starije osobe i folklorne grupe. Ojkavica je zaštićeno nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske.

O Vrlici

Vrlika živi u zagrljaju dva visoka kamena čuvara – planina Dinare i Svilaje. Uz njih, taj kraj je obilježen rijekom Cetinom koja izvire iz utrobe Dinare i vijuga od sjeverozapadnog dijela Cetinske krajine probijajući se na mjestima kroz strmo, nepristupačno korito koje ju pritišće s obje strane obale, sve do ušća kod grada Omiša gdje se ulijeva u Jadransko more.

Taj splet planina i rijeke te jezera Peruča daju ovom kraju poseban izgled. Teško ga je riječima opisati. Sve silnice prirodne i ljudske ljepote ovdje se susreću i čine magiju čija će vas toplina dugo grijati.

Grad Vrlika smješten je na najsjevernijem dijelu Splitsko-dalmatinske županije, 75 km od Splita na magistralnoj cesti Split – Zagreb. Prostor Grada Vrlike čini 237,73 km2. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Vrlici, satkanoj od jednog gradskog naselja i osam sela živjelo je 2177 stanovnika.

ZANIMLJIVOSTI

Komični libreto Milana Begovića “Ero sa onoga svijeta” uz nadahnuće muza uglazbio je Jakov Gotovac. Od praizvedbe (2.10.1935.) u Zagrebu do danas, ova komična opera izvedena je više od stotinu puta, postavši nedostignuti uzor u ovom glazbenom žanru. Egzotična scenografija i melodika osvojila je gledatelje u više od pedeset europskih pozornica. No nigdje kao u Vrlici, na česmi Ero ne doziva tako srdačno svoju Đulu. Vrlika koja je Begoviću bila inspiracija za ovo djelo ostaje najljepšom pozornicom za scensko izvođenje opere. I uvijek iznova čovjek se pita što nas u tom djelu privlači: radost ili zanos, inicijacija i udvaranje, snaga i prkos ili sve to u jednom, u vrličkom kolu jedinstvenom, neponovljivom iako nitko od plesača ni riječ ne prozbori.

U jednoj od najljepših i najpopularnijih hrvatskih opera “Ero sa onoga svijeta” za koju je libreto napisao Milan Begović, a glazbu je skladao Jakov Gotovac završni ples je vrličko kolo koje nikoga ne može ostaviti ravnodušnim. Ples i bogatstvo vrličke nošnje stapaju se u sklad boja, pokreta i pjesme svjedočeći o neuništivosti tradicije hrvatskog čovjeka.

Autori: Marko Gracin i Slavica Mrkić Modrić

error: Sadržaj je zaštićen.